ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W PROJEKCIE WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W PROJEKCIE WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA

W związku z realizowanym projektem pod nazwą Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” nr naboru POIS.11.03.00-00-0074/22 

Przychodnia Dekamed Dorota Brogosz -Kuc, Krzysztof Kuc s.c zaprasza do składania ofert na oprogramowanie i sprzęt informatyczny zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanym z Funduszy Europejskich (EFRR), sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie oraz sposobie zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości znajdziesz tutaj.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Pliki do pobrania :

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o braku powiązań
 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
 5. Klauzula informacyjna RODO
 6. Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE W PROJEKCIE WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA

ZAPYTANIE OFERTOWE W PROJEKCIE WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA

W związku z realizowanym projektem pod nazwą Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” nr naboru POIS.11.03.00-00-0074/22 

Przychodnia Dekamed Dorota Brogosz -Kuc, Krzysztof Kuc s.c zaprasza do składania ofert na oprogramowanie i sprzęt informatyczny zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanym z Funduszy Europejskich (EFRR), sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie oraz sposobie zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości znajdziesz tutaj.

Pliki do pobrania :

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o braku powiązań
 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
 5. Klauzula informacyjna RODO
 6. Wzór umowy

Profilaktyka chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend

Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowocześniejszych metod leczenia umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej. Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do licznych zaburzeń, m.in.: dyslipidemii, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków, możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania.

Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Czy program jest dla Ciebie

Tak, jeżeli:

jesteś w wieku od 35 do 65 lat i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz nie korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy.

Cel programu

 • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK)
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK
 • promocja zdrowego stylu życia, czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz  aktywności fizycznej.

Kto i gdzie realizuje program?

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu.

Jak się zgłosić?

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Co Cię czeka w ramach programu?

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

 • ponownego badania za 5 lat
 • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat
 • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
 • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Kiedy się zapisać?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce.

Co przygotować?

Na wizytę weź ze sobą jedynie dokument tożsamości.

Jak długo będziesz czekać?

Termin zostanie wyznaczony w rejestracji zgodnie z dostępnością lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki w danej placówce medycznej.

Co zyskasz?

Podniesiesz swoją wiedzę na temat chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia, a jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka, będziesz miał szansę na wczesne wykrycie choroby i zapewnione skuteczne leczenie specjalistyczne.

Szczegółowe informacje o programie znajdziesz na pacjent.gov.pl oraz w rejestracji Przychodni Dekamed

źródło: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk

Profilaktyka 40 Plus

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

W celu zapisania się do udziału w programie prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Przychodni DEKAMED pod numerem telefonu 22 776 30 31.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Neurolog dziecięcy

Szanowni Pacjenci

Pragniemy poinformować, iż do grona naszych specjalistów dołączyła

Pani Monika Nowacka – Gotowiec – neurolog dziecięcy.

Zapraszamy na wizyty od 24 września w każdy piątek w godzinach 10:00 – 14:00

w przychodni DEKAMED w Wołominie, ul. Lipińska 99.

Przyjmujemy zapisy:

– telefonicznie 22 787 78 68

– osobiście w rejestracji Poradni Dziecięcej

Serdecznie zapraszamy.