E-RECEPTA

Jest to elektroniczna forma recepty, która w bezpieczny i wygodny sposób pozwala na wykupienie wystawionych przez lekarza leków. E-recepta, w przeciwieństwie do jej papierowej wersji, wystawiana jest w programie, który łączy się z Internetowym Kontem Pacjenta (IKP) i może być realizowana bez potrzeby drukowania.

Największe zalety recepty elektronicznej:

Czytelna dla farmaceuty
Znikają problemy z błędnymi danymi, brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem
Dostępna w każdej aptece
Nawet, jeśli pacjent zgubi papierową wersję, nie będzie problemu z jej realizacją
Pozwala na wykupienie tylko części przepisanych leków
Bez konieczności proszenia o odpis
Pacjent ma stały dostęp do wszystkich wystawionych recept
Czytelne informacje o dawkowaniu każdego przepisanego leku
Łatwy dostęp

Przez telefon lub komputer

Pacjent wychodząc z gabinetu lekarskiego lub podczas teleporady może otrzymać:

SMS w którym podany będzie 4-cyfrowy kod dostępu
Pacjent podaje w aptece kod wraz ze swoim numerem PESEL
Wydruk informacyjny o wystawionej e-Recepcie

TELEPORADA LEKARZA POZ

Lekarz  nawiązuje kontakt z pacjentem w dniu i o godzinie, którą podano podczas rejestracji telefonicznej

Uwaga pacjenci:

Pierwszy kontakt zarejestrowanego pacjenta z lekarzem POZ w przypadku infekcji to zawsze teleporada, podczas której lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. Ustala sposób leczenia / formę kolejnego kontaktu

W przypadku wystąpienia objawów m.in. takich jak gorączka, kaszel, utrata węchu oraz smaku, duszności lub problemy z oddychaniem lekarz może skierować pacjenta na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego z pacjentem, lekarz zobowiązany jest, w umówionym dniu i o godzinie planowanej teleporady podjąć jeszcze trzykrotnie próbę połączenia, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Po nieudanej próbie, sporządza stosowną adnotacje w dokumentacji pacjenta. Wizyta traktowana jest jako „nieodbyta/anulowana”, dlatego na kolejną, pacjent powinien umówić się ponownie.

O możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie lekarza z pacjentem w przychodni decyduje lekarz podczas teleporady.

Nie dotyczy to osób zgłaszających się do przychodni potrzebujących natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia albo stan w jakim się znajdują, a także osób nie mających objawów infekcji, w szczególności COVID-19

Dzięki teleporadzie lekarza POZ można uzyskać:

E-receptę

Pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod do realizacji e-recepty. Podczas realizacji recepty w aptece, podaje się kod wraz z numerem PESEL

E-skierowanie
Pacjent podczas rejestracji w wybranej przez siebie poradni podaje kod, który otrzymał od lekarza wystawiającego skierowanie, oraz PESEL
Zlecenia do wykonania badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
Po otrzymaniu skierowania należy umówić się na wykonanie zleconych badań w gabinecie zabiegowym (badania laboratoryjne) pracowni RTG (badania RTG), rejestracji (badania USG)

INTERNETOWE KONTO PACJENTA

W aplikacji Internetowe Konto Pacjenta można m.in. sprawdzić wystawione e-recepty, wykaz zakupionych leków, historię wizyt u lekarza. Usługa jest uruchomiona przez Ministerstwo Zdrowia.

Internetowe Konto Pacjenta umożliwia sprawdzenie danych medycznych w jednym miejscu. Po zalogowaniu się na stronie https://pacjent.gov.pl możesz uzyskać:

Informacje o wystawionych receptach i skierowaniach

Informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych świadczeń w ramach NFZ

Dzięki IKP możesz otrzymać recepty niezbędne do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza a także recepty od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu jak i po konsultacji telemedycznej na odległość. Możesz również upoważnić inne osoby do dostępu do osobistych danych medycznych lub informacji o stanie swojego zdrowia.

Aby uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta należy:

Założyć Profil Zaufany (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) – jeśli go nie posiadasz
Zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego

Logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

Wśród planowanych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta jest wprowadzenie dostępu do pełnej dokumentacji medycznej.