Porady lekarskie odbywają się w trybie stacjonarnym oraz w uzasadnionych przypadkach jako wizyty domowe.